Sớm

Tâm trí tiếp tuyến


Xung quanh những từ không lặp lại,
Alpha và Beta tiếp tục lý do của bạn
Cả hai nên trong cuộc sống của họ
Hãy khô khan trong ý kiến.

Khi Gamma phát sinh,
Một tình huống mới là tam giác:
Sự khác biệt trở thành một bộ phim truyền hình
Và tổng là một mớ hỗn độn lớn.

Đường huyền mà họ tạo ra
Lờ mờ bởi sự biến dạng
Tôi muốn Pythagoras và Tales
Đoàn kết họ vì lý do tương tự.

Sérgio Kaisa