Bài viết

Thử thách 104


Cha và ông của Clodovando

Mức độ khó khăn:

Năm 1938, cha và ông của Clodovando đã phát hiện ra rằng hai chữ số cuối cùng của ngày sinh của họ là tuổi của họ vào năm đó. Ông nội bao nhiêu tuổi khi cha sinh ra?