Chi tiết

Diện tích của hình phẳng


Hình chữ nhật

Quảng trường

Tam giác

Tam giác đều

Hình bình hành

Bẫy

Hình thoi

Mẹo: Gặp gỡ Trình tạo hình hình học của chúng tôi.

Tiếp theo: Đa giác