Bài viết

York aluino


York aluino được sinh ra ở Anh tại thành phố Northumbria vào năm 735 và mất ngày 19 tháng 5 năm 804 tại Tours, Pháp. Ông học ở Ý và cũng tại trường Nhà thờ York, nơi ông dạy trong khoảng 15 năm. Chính tại đó, ông đã tạo ra một trong những thư viện tốt nhất ở châu Âu vào thời điểm đó và biến trường trở thành một trong những trung tâm kiến ​​thức lớn nhất.

Năm 782, ông được Charlemagne mời đến chăm sóc các vấn đề giáo dục của tòa án. Ông thành lập trường học cung điện Aix-la-Chapelle, nơi bảy nghệ thuật tự do được dạy theo hệ thống giáo dục Cassiodorus. Nó được quy cho Alcuino quyền tác giả của một số vấn đề toán học cho những người trẻ tuổi, được gọi là Đề xuất quảng cáo Juvenes Acuendos (Vấn đề khuyến khích giới trẻ). 53 vấn đề này và các giải pháp của họ cho chúng ta một ý tưởng về tình trạng giáo dục toán học trong triều đại của Charlemagne.


Video: YAGP 2014 David Fernando Yudes (Tháng Giêng 2022).