Thông tin

Arthur cayley


Arthur cayley, sinh ngày 16 tháng 8 năm 1821 và mất ngày 26 tháng 1 năm 1895. Ông là một nhà toán học người Anh có đóng góp lớn cho sự tiến bộ của toán học thuần túy. Tốt nghiệp (1842) tại Trinity College, Cambridge, sau đó anh vào luật và được nhận vào năm 1849 tại London Bar. Cayley đã phát triển lý thuyết về tính bất biến đại số, và sự phát triển của ông về hình học không thứ nguyên đã được áp dụng trong vật lý để nghiên cứu SỐ LƯỢNG KHÔNG GIAN LIÊN TỤC KHÔNG GIAN.

Công trình của Cayley về ma trận đại số được dùng làm nền tảng cho Cơ học lượng tử, được phát triển bởi Werner Heisenberg vào năm 1925. Cayley cũng cho rằng EUCLIDIAN GEOMETRY và NON-EUCLIDIAN GEOMETRY là những loại hình học đặc biệt.

Ông hợp nhất Hình học xạ ảnh (phụ thuộc vào tính chất bất biến của hình) và Hình học số liệu (phụ thuộc vào kích thước góc và kích thước đường). Các tài liệu toán học của Cayley đã được xuất bản tại Cambridge (1889-98).

Bell, E.T., Men of Math (1937; repr. 1986); Prasad, Ganesh, Một số nhà toán học vĩ đại của thế kỷ XIX, tập. 2 (1934).