Bài viết

Girolamo Cardano


Girolamo Cardano sinh ngày 24 tháng 9 năm 1501 tại Pavia, Ý. Ông mất vào ngày 21 tháng 9 năm 1576 tại Rome. Cardano là một nhà vật lý và toán học người Ý, người đã cống hiến cho toán học, vật lý, thiên văn học, triết học, y học và chiêm tinh học.

Ntoán học, kiệt tác của ông là cuốn sách Artis Magnae Sive của Regulis Đại số (Nghệ thuật tuyệt vời hoặc về các quy tắc của đại số), được xuất bản năm 1545, trong đó:

- phương pháp giải phương trình bậc 3 thu được từ bạn của bạn Tartaglia (1499 - 1557), và lớp 4, có được từ đệ tử của mình Ferrari yêu thương (1522 - 1565);

- quy tắc: "ít lần hơn ít hơn cho nhiều hơn".


Video: Jerome Cardano: The Quantum Astrologer December 2017 (Tháng Giêng 2022).