Bình luận

Augustin Louis Cauchy


Augustin Louis Cauchy Ông sinh ngày 21 tháng 8 năm 1789 và mất ngày 23 tháng 5 năm 1857.

Đó là một nhà toán học và vật lý học người Pháp đã chứng minh (1811) rằng các góc của khối đa diện lồi được xác định bởi các mặt của chúng (các bề mặt phẳng tạo thành một khối rắn hình học).

Vô số thuật ngữ trong toán học có tên của ông, ví dụ, định lý tích phân Cauchy trong lý thuyết hàm số phức và Cauchy-Kovalevskaya, định lý hiện có để giải phương trình vi phân từng phần. Cauchy là người đầu tiên nghiên cứu kỹ các điều kiện cho CHUYỂN ĐỔI SERIES vô hạn; Ông cũng đưa ra một định nghĩa nghiêm ngặt về một tích phân độc lập với quá trình khác biệt hóa và phát triển lý thuyết toán học về tính đàn hồi. Các văn bản của ông, Cours d'analyse (Khóa học phân tích, 1821) và 4 tập Bài tập d'analyse et de Physique mathematique (Bài tập về phân tích và vật lý toán học, 1840-47) có ảnh hưởng lớn.

Bell, E.T., Đàn ông toán học (1937); Muir, Jane, Of Men and Numbers (1961).


Video: Augustin-Louis Cauchy (Tháng Giêng 2022).