Thông tin

René Descartes


René Descartes sinh ra ở Pháp, trong một gia đình quý tộc, đã nhận được những chỉ dẫn đầu tiên của mình tại trường đại học Dòng Tên La Flèche, tốt nghiệp ngành luật ở Poitier. Ông là người tham gia tích cực vào các chiến dịch quân sự khác nhau như của Maurice, Hoàng tử Nassau, của Công tước Maximilian I của Bavaria và của quân đội Pháp trong cuộc bao vây La Rochelle. Ông là bạn của những nhà hiền triết vĩ đại nhất thời bấy giờ là Faulhaber, Desargues và Mersenne và được coi là "Cha đẻ của triết học hiện đại".

ENăm 1637, ông đã viết chuyên luận nổi tiếng nhất của mình, "Diễn ngôn về phương pháp", trong đó ông đã giải thích lý thuyết của mình rằng vũ trụ đều được tạo ra từ vật chất chuyển động và rằng bất kỳ hiện tượng nào cũng có thể được giải thích bởi các lực tác động bởi vật chất tiếp giáp. Lý thuyết này chỉ bị vượt qua bởi lý luận toán học của Newton. Những ý tưởng triết học và khoa học của ông lúc bấy giờ rất tiên tiến, nhưng toán học của ông vẫn giữ được những đặc điểm của thời cổ đại và tạo ra Hình học Phân tích trong một nỗ lực để quay về quá khứ.

DTrong thời gian Descartes với quân đội Bavaria năm 1619, ông đã phát hiện ra công thức đa diện thường mang tên Euler: v + f = a + 2 trong đó v, f và f tương ứng là số đỉnh, mặt và cạnh của một khối đa diện đơn giản. Đến năm 1628, ông đã sở hữu Hình học Cartesian, ngày nay bị nhầm lẫn với Phân tích, mặc dù mục tiêu của tác giả rất khác nhau đến nỗi trong "Diễn ngôn", ông đã vô tư khi thảo luận về giá trị của Hình học và Đại số. Mục đích của nó là bằng các quá trình đại số để giải phóng Hình học khỏi việc sử dụng rất nhiều sơ đồ gây khó khăn cho trí tưởng tượng, và mang lại ý nghĩa cho các hoạt động của Đại số, rất mơ hồ và khó hiểu đối với tâm trí, thông qua các diễn giải hình học.

Descartes đã bị thuyết phục rằng tất cả các ngành khoa học toán học bắt đầu từ cùng một nguyên tắc cơ bản và bằng cách áp dụng các khái niệm của họ được quản lý để giải quyết vấn đề của ba và bốn đường thẳng của Pappus. Nhận thấy hiệu quả của các phương pháp của mình, ông đã xuất bản "Hình học", bao gồm ba cuốn sách, trong đó ông đưa ra các hướng dẫn chi tiết để giải các phương trình bậc hai về mặt hình học bằng các dụ ngôn; đề cập đến các hình bầu dục Descartes quan trọng trong quang học và dạy cách khám phá các gốc hợp lý và tìm giải pháp đại số của phương trình bậc hai và bậc hai. Năm 1649, được Nữ hoàng Christina của Thụy Điển mời, ông đã thành lập một Viện hàn lâm Khoa học tại Stockholm và, vì ông không bao giờ có sức khỏe tốt, không thể chịu đựng được mùa đông ở Scandinavi, chết sớm vào năm 1650.